Bạc
Trắng
Xanh Dương
Đỏ
Đồng Equinox

Xe Thương Mại

Ford Transit

849.000.000 
 • Động cơ:
  • Số sàn
 • Động cơ:
  • 16
 • Động cơ:
  • Máy dầu
Trắng
Xám Conquer
Xanh Dương
Đen
Đỏ Race

Xe Thương Mại

Ranger Raptor

1.299.000.000 
 • Động cơ:
  • Số tự động
 • Động cơ:
  • 5
 • Động cơ:
  • Máy dầu
Bạc
Ghi Ánh Thép
Nâu Ánh Kim
Trắng
Xanh Dương
Đen
Đỏ

Xe Thương Mại

Ranger Sport

864.000.000 
 • Động cơ:
  • Số tự động
 • Động cơ:
  • 5
 • Động cơ:
  • Máy dầu
Bạc
Ghi Ánh Thép
Trắng
Vàng
Đen
Đỏ

Xe Thương Mại

Ranger Wildtrak

979.000.000 
 • Động cơ:
  • Số tự động
 • Động cơ:
  • 5
 • Động cơ:
  • Máy dầu
Bạc
Ghi Ánh Thép
Nâu Ánh Kim
Trắng
Xanh Dương
Đen
Đỏ

Xe Thương Mại

Ranger XL

669.000.000 
 • Động cơ:
  • Số sàn
 • Động cơ:
  • 5
 • Động cơ:
  • Máy dầu
Bạc
Ghi Ánh Thép
Nâu Ánh Kim
Trắng
Xanh Dương
Đen
Đỏ

Xe Thương Mại

Ranger XLS 2.0L 4×2 AT

707.000.000 
 • Động cơ:
  • Số sàn
 • Động cơ:
  • 5
 • Động cơ:
  • Máy dầu
Bạc
Ghi Ánh Thép
Nâu Ánh Kim
Trắng
Xanh Dương
Đen
Đỏ

Xe Thương Mại

Ranger XLS 2.0L 4×2 MT

665.000.000 
 • Động cơ:
  • Số sàn
 • Động cơ:
  • 5
 • Động cơ:
  • Máy dầu
Bạc
Ghi Ánh Thép
Nâu Ánh Kim
Trắng
Xanh Dương
Đen
Đỏ

Xe Thương Mại

Ranger XLS 2.0L 4×4 AT

776.000.000 
 • Động cơ:
  • Số sàn
 • Động cơ:
  • 5
 • Động cơ:
  • Máy dầu
Bạc
Ghi Ánh Thép
Nâu Ánh Kim
Trắng
Đen
Đỏ

Xe Thương Mại

Ranger XLT

830.000.000 
 • Động cơ:
  • Số tự động
 • Động cơ:
  • 5
 • Động cơ:
  • Máy dầu
0896691699